ads

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

นิทานอีสปเรื่องห่านกับไข่ทองคำ(The Goose with The Golden Egg) , กระต่ายป่ากับเต่า (The Hire and The Tortoise)

The Goose with The Golden Egg
Once upon a time a farmer going to the nest of his goose found there an egg all yellow and glittering. When he took it up it was as hearvy as lead. He took it home and soon found that it was an egg of pure gold. Every morning the same thing occurred, and he soon became rich by selling his eggs. As he grew rich he grew ; and thinking to get at once all the gold the goose give, he killed it and opened it only to find-nothing.


                                   "Greed never gave anyone richness."
นิทานนานาชาติเรื่อง ห่านกับไข่ทองคำ
นิทานเรื่อง The Goose with The Golden Egg (ห่านกับไข่ทองคำ)
Once upon a time a farmer going to the nest of his goose found there an egg all yellow and glittering.
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ชาวนาคนหนึ่งได้ไปยังรังห่านของเขา แล้วพบไข่ฟองหนึ่งเป็นสีเหลืองส่องแสงแวววาว 

When he took it up it was as heavy as lead.
เมื่อเขาหยิบมันขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันหนักพอๆ กับตะกั่ว                                                                                         

He took it home and soon found that it was an egg of pure gold.
เขานำมันกลับบ้านและทันใดก็พบว่ามันเป็นไข่ทองคำบริสุทธิ์                                                                        

Every morning the same thing occurred, and he soon became rich by selling his eggs.
ทุกเช้าเหตุกาลเดียวกันก็เกิดขึ้น และในไม่ช้าเขาก็กลายเป็นคนมั่งมีจากการขายไข่ทองคำ                                   

As he grew rich he grew ; and thinking to get at once all the gold the goose give, he killed it and opened it only to find-nothing.
เมื่อเขายิ่งร่ำรวยขึ้นเขาก็ยิ่งโลภมากขึ้น และคิดหาทางที่จะได้ขายไข่ทั้งหมดที่ห่านสามารถให้ได้ในคราวเดียว เขาจึงฆ่ามัน ผ่าทองมัน แล้วเขาก็พบแต่ความว่างเปล่า

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
"Greed never gave anyone richness."
"ความโลภไม่เคยให้ความมั่งมีแก่ใคร"

คำศัพท์น่ารู้ (Vocabularies)
goose (n.) = ห่าน                   glitter (v.) = ส่องแสงสุกใส
heavy (adj.) = หนัก               lead (n.) = ตะกั่ว
pure (adj.) = บริสุทธิ์             gold (n.) = ทองคำ
occur (v.) = เกิดขึ้น                rich (adj.) = รวย                                  
kill (v.) = ฆ่า                           greed (n.) = ความโลภ

The Hare and The Tortoise
นิทานอีสปเรื่อง กระต่ายป่ากับเต่า
One day in a big forest, a hare ridiculed a tortoise that he had the short legs and slow pace. When the tortoise heard that ridiculous words, he laughed and replied “I will beat you in a race, though you can run as fast as the wind.” The Hare believed in his speed and thought that it was simple impossible, so he assented to the proposal. They agreed that the fox should choose the course and fix the destination.
นิทานอีสปเรื่อง กระต่ายป่ากับเต่า
On the day appointed for the race the hare and the tortoise started together at the course which the fox chose. The tortoise never stopped for a moment. He went on with a slow but steady pace straight to the destination. The hare ran faster than the tortoise, but when he nearly reached the end of the course he lay down carelessly by the wayside and fell fast asleep. At last the hare awaked up and ran as fast as he could. When he reached the goal he saw the tortoise was comfortably dozing after his effort. The tortoise had been the winner already.

                                   “Slow but steady can win the race”
นิทานอีสปเรื่อง กระต่ายป่ากับเต่า
เรื่อง The Hare and The Tortoise (กระต่ายป่ากับเต่า)
One day in a big forest, a hare ridiculed a tortoise that he had the short legs and slow pace.
วันหนึ่ง ณ ป่าใหญ่ กระต่ายป่าตัวหนึ่งเยาะเย้้ยถากถางเต่าว่าขาสั้นและเดินเชื่องช้า

When the tortoise heard that ridiculous words, he laughed and replied “I will beat you in a race, though you can run as fast as the wind.”
เมื่อเต่าได้ยินคำพูดเยาะเย้ยถากถางของกระต่ายมันก็หัวเราะและตอบกลับไปว่า “ข้าจะเอาชนะเจ้าในการวิ่งให้ได้ แม้ว่าเจ้าจะวิ่งเร็วพอ ๆ กับลมก็ตาม”

The Hare believed in his speed and thought that it was simple impossible, so he assented to the proposal.
กระต่ายป่าเชื่อมั่นในความเร็วของตัวเอง และคิดว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นมันจึงยอมรับข้อเสนอนั้น

They agreed that the fox should choose the course and fix the destination.
พวกมันต่างตกลงกันว่าสุนัขจิ้งจอกควรจะเป็นผู้เลือกเส้นทางและกำหนดจุดมุ่งหมาย

On the day appointed for the race the hare and the tortoise started together at the course which the fox chose.
เมื่อถึงวันนัดหมายสำหรับการวิ่งแข่ง กระต่างป่าและเต่าก็เริ่มต้นพร้อมกันบนเส้นทางที่สุนัขจิ้งจอกเลือกไว้

The tortoise never stopped for a moment.
เต่าไม่เคยหยุดแม้ชั่วขณะเดียว

He went on with a slow but steady pace straight to the destination.
มันเดินอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอตรงไปยังจุดหมาย

The hare ran faster than the tortoise, but when he nearly reached the end of the course he lay down carelessly by the wayside and fell fast asleep.
กระต่ายป่าวิ่งเร็วกว่าเต่า แต่เมื่อใกล้ถึงปลายทาง มันกลับนอนลงที่ข้างทางอย่างประมาทเลินเล่อและผล็อยหลับไปอย่างรวดเร็ว

At last the hare awaked up and ran as fast as he could.
ในที่สุดกระต่ายก็ตื่นขึ้นและวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

When he reached the goal he saw the tortoise was comfortably dozing after his effort.
เมื่อมันมาถึงเส้นชัยก็พบว่าเต่ากำลังม่อยหลับอย่างสบายหลังจากความมานะพยายามของมัน

The tortoise had been the winner already.
เต่าได้กลายเป็นผู้ชนะไปเรียบร้อย

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า           
“Slow but steady can win the race”
“แม้จะช้าแต่ถ้ามีความสม่ำเสมอก็สามารถชนะการแข่งขันได้”

คำศัพท์น่ารู้ (Vocabularies)
hare (n.) = กระต่ายป่า                     tortoise (n.) = เต่า
ridiculous (adj.) = น่าขัน               appoint (v.) = นัดหมาย
destination (n.) = จุดหมาย           awake (v.) = ตื่น
goal (n.) = เป้าหมาย                        comfort (adj.) = สะดวกสบาย
steady(adj.) =มั่นคงมสม่ำเสมอ    effort(n.) =  ความพยายาม

11 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ16 มกราคม 2554 02:04

  ชอบนะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ24 กุมภาพันธ์ 2554 03:11

  ครูเเคทเก่งจัง

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ21 พฤศจิกายน 2554 08:05

  ดีจัง
  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ13 ธันวาคม 2554 03:36

  โอเคครับ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ10 มกราคม 2555 02:47

  มีนิทานอีสปเยอะมากเลย

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2555 00:44

  น่ารักดีค่ะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ12 กรกฎาคม 2555 20:28

  นานๆ อ่านทีได้ข้อคิด

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ16 กรกฎาคม 2555 02:59

  ได้ข้อคิดคติเตือนใจดีค่ะ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ14 สิงหาคม 2556 05:28

  ขอบคุณค่ะสําหรับนิทานดีด

  ตอบลบ